Bättre att handla på nätet!

Handlakläder.nuAtt handla på nätet är bekvämt, men mycket tyder nu också på att det är mycket bättre för individen och samhället av olika anledningar. E-handeln skapar fler jobbmöjligheter, förhindrar att städer bebyggs med enorma gallerior, förser landet med bättre ekonomi och ger individen fler möjligheter samt bättre erbjudanden.

Revolutionen med näthandel har expanderat kraftigt och idag är det så att man som konsument lättare får tag i bra erbjudanden på nätet än i fysiska butiker. Det är även lättare att jämföra olika butikers utbud och priser. På Refundmonster får man till och med tillbaka riktiga pengar på det man handlar. Dessutom bidrar e-handeln lite mindre utsläpp från frakt av varor. Visst är det så att näthandeln också bidrar till detta, men nu slipper i alla fall alla varor transporteras från tillverkare till lager, lager till butik och sedan till konsumenten. En transportsträcka hoppas över vilket gör att det släpps ut mindre gifter i miljön.

Torgen räddas och logistikanläggningar efterfrågas

I GP kan man läsa om att små torg hotas av att stora köpcentrum byggs upp, där finns det inte plats för stora affärer som förstör den gemytliga känslan. E-handeln gör att det inte behövs så många fler stora köpcentrum och de små torgen kan istället rustas upp och finnas som mysiga mötesplatser istället. Även logistikanläggningar ligger i hetluften, näthandeln har gjort att fler och fler efterfrågar lagerlokaler av olika slag, vilket leder till fler jobb och mer användning av äldre industriella lokaler som annars står tomma. E-handeln är alltså otroligt framgångsrik och såhär står det i Svenska Dagbladet om utvecklingen:

”Starkast e-handelsutveckling under första kvartalet av 2015 hade livsmedel, med en tillväxt på 46 procent, följt av barnartiklar/leksaker (+ 42 procent). Hemelektronik är den största branschen inom svensk e-handel, och där växte e-handeln med 18 procent under årets tre första månader.”